akinava 24.11.2010 17:24

Хреново ник Lis занят =(

Do you really want to delete ?