Incred 13.10.2011 13:33 tkabber

Лол, опять на ласт.фм всё потёрлось ._. kolotitsya zhe v sraku!

wok
Do you really want to delete ?