Nico-izo 29.03.2011 15:37 Gajim

пиляяяятьь
долго мне ещё первотег косплеить, да :(

Do you really want to delete ?