Souseiseki410 07.07.2011 11:27 Psi+

Говно. Немезида убивает Джилл с одного удара.

Do you really want to delete ?