Souseiseki410 14.07.2011 16:26 Psi+

> мммммм я не было как раз таки)

Do you really want to delete ?