Souseiseki410 25.05.2011 16:42 Psi+

Ну и говнище же

Do you really want to delete ?