Kryukov 16.02.2012 21:28 home

Подпись модера на форуме:
Єслі вьі напісалі в наше сообщєство, а чєрєз нєкотороє врємя ваше сообщєніє "ісчєзло само" — значіт духі ісконніьх прєдков єго нє пріємлют. Нє стоіт пісать єго іщо раз — вряд лі духі сільно ізмєнят свойо мнєніє в положітєльную сторону, а вот модераторьі точно нанєсут прєвєнтівньій тєрмоядєрньій удар

Recommended by: @iva
1. werehuman 17.02.2012 06:09

Я так понимаю, это какой-то суржик, а не чистый украинский, потому что я понял абсолютно каждое слово.

2. Kryukovwerehuman /1 17.02.2012 06:50 ведроид

украинский вообще не причем. это русский, с попыткой стилизации под дореволюционное написание.

3. werehumanKryukov /2 17.02.2012 06:51

ну тогда они забыли ъ в конце слов

Do you really want to delete ?