MPogoda 21.08.2011 23:31 netdood

Моя няша всем няшам няша.

1. 0xd34df00d 21.08.2011 23:32 Azoth_primary

уита.

2. MPogoda0xd34df00d /1 21.08.2011 23:32 netdood

нет :3

3. furryconflict 21.08.2011 23:37

Моя няша всем пустотам пустота.

4. yuuki_kino 22.08.2011 00:22

моя няша лучше всех ваших :3

5. 0xd34df00dyuuki_kino /4 22.08.2011 00:22 Azoth_primary

Ты говно, и няша у тебя говно.

6. yuuki_kino0xd34df00d /5 22.08.2011 01:45

да ты ахуел !

Do you really want to delete ?