snakehoney 26.09.2012 09:53 Муызуту6C97EFCC

Сделал аннаунс на жуйце про pen-and-paper-игру, можете рекомендовать
#2077132

1. 0xd34df00d 26.09.2012 09:56 androidsJyzainP

Не могу.

2. snakehoney0xd34df00d /1 26.09.2012 10:01 Муызуту6C97EFCC

Ну да, ты же дедфуд.

3. 0xd34df00dsnakehoney /2 26.09.2012 10:02 androidsJyzainP

:(

4. Tremerix0xd34df00d /1 26.09.2012 10:11

зделал мой крузис!

5. snakehoneyTremerix /4 26.09.2012 10:11 Муызуту6C97EFCC

...личкрафтом.

Do you really want to delete ?