1. DZhon 27.03.2012 19:16

эк его распидорасило

Do you really want to delete ?