*RVO

analizer 26.12.2011 08:51

недавняя кладка кирпичей от дедфуда навела меня на решение давнего вопроса
стиля кода. а именно как правильно писать:
T func(U param) {
if (param.bad())
return T();
T t;
// fill 't' with data
}
или
T func(U param) {
T t
if (!param.bad()) {
// fill 't' with data
}
return t;
}

после прочтения поста дедфуда, ... more →

*RVO is used by:

analizer

analizer