svtk 18.04.2012 09:37 nanodesu

[15:36:56] <СвeтИк> %tr ru ja пакости какие-то говоришь
[15:36:57] <chundrik> СвeтИк, あなたについて話しています。
[15:37:12] <СвeтИк> %tr ja ru あなたについて話しています。
[15:37:13] <chundrik> СвeтИк, Поговорим о вас.

1. fermion 18.04.2012 09:39 laptop

гей, linux

2. Harbinger 18.04.2012 10:35 Collectors Base

The experiments will continue, @nicka.

Do you really want to delete ?